Izbornik
Zatvori
SUPERSENIORI

Gerontologija i gerijatrija su dva različita pojma

Piše: Zrinka Mach, 25.07.2017.
S porastom broja starijeg stanovništva javlja se sve veći interes za proučavanjem starenja i starosti, a time i gerontologija kao znanstvena disciplina zauzima sve važnije mjesto.

S porastom životnog standarda i unaprjeđenjem zdravstvene zaštite, u razvijenim zemljama je došlo je do produljenja životnog vijeka, a time i većeg udjela starijih osoba u cjelokupnom stanovništvu. Broj osoba starijih od 65 godina neprekidno i ubrzano raste kako u ekonomski razvijenim zemljama tako i u zemljama u razvoju.

Prema popisu stanovništava za 2011. godinu udio osoba starih 65 i više godina u Republici Hrvatskoj iznosio je 17,7% što znači da je svaki šesti stanovnik RH bio stariji od 65 godina. Iz popisa stanovništva vidljiv je porast broja osoba visoke životne dobi, pa je tako udio stanovništva starog 80 i više godina 2011. godine iznosio 3,9%.

Prema klasifikaciji UN-a Hrvatska se s udjelom osoba od 65 godina i starijih u ukupnom stanovništvu svrstava u 4. skupinu, odnosno skupinu država s vrlo starim stanovništvom.

S porastom broja starijeg stanovništva javlja se sve veći interes za proučavanjem starenja i starosti, a time i gerontologija kao znanstvena disciplina zauzima sve važnije mjesto.

Na početku razvoja gerontologija se uglavnom temeljila na medicinskim aspektima. S razvojem znanosti, istraživanja i uključivanja drugih disciplina u istraživanje starosti i starenja (sociologija, psihologija, demografija) gerontologija je postala samostalna znanost.

Gerontologija (grč. geron=star, logos=riječ, znanost) je znanstvena disciplina o starosti, starenju i starijim osobama i uključuje znanstveno proučavanje procesa starenja. Naglasak se stavlja na pronalaženje odgovora o normalnom procesu starenja, odnosno o zdravom starenju. Gerontologija je multidisciplinarna znanost koja se bavi proučavanjem bioloških, psiholoških i socijalnih aspekata starenja. Termin gerontologija prvi je put upotrijebio 1903. godine Elie Metchnikov s Pasteurovog instituta u Parizu u biološkoj studiji starenja.

Gerontologiju ne smijemo poistovjetiti s gerijatrijom. Gerijatrija je prema UEMSU medicinska specijalizacija koja se bavi liječenjem, dijagnostikom, njegom, rehabilitacijom bolesnih starijih i sprječavanjem nastanka bolesti u starijih osoba.

Kako bi se postigla poboljšanja u području gerontologije potrebna je interdisciplinarna suradnja stručnjaka i znanstvenika koji se bave starijim osobama. Društvo mora razviti pozitivan stav prema starijim osobama kako bi mogli uvidjeti njihov potencijal. S obzirom na to da su starije osobe heterogena skupina trebalo bi ih promatrati kao osobe koje imaju bogato životno iskustvo i sjećanja koja mogu biti na korist cijelom društvu. Isto tako u određenim okolnostima treba uvidjeti smanjenje tjelesnih, mentalnih i socijalnih vještina u pojedinih starijih osoba. Društvo u cjelini mora promijeniti i prevladati stereotipe o starijim osobama.

Vaš Internet preglednik nije ažuriran!

Ažurirajte Vaš preglednik za ispravan prikaz ove stranice. Ažuriraj odmah

×