PROJEKT “Bolje sutra za starije osobe u Popovcu i Belom Manastiru”

Aktivnosti projeketa uključuju istraživanje, organiziranje terenskog rada, volonterskih akcija i edukacija te kreativnih i rekreativnih radionica za osobe starije životne dobi.

Anketiranje osoba iznad 60 godina-Popvac

Aktivnosti projekta uključuju istraživanje, organiziranje terenskog rada, volonterskih akcija i edukacija te kreativnih i rekreativnih radionica za osobe starije životne dobi.

Aktivnosti  projekta:

  • Istraživanje potreba za aktivnostima koje će olakšati i unaprijediti kvalitetu življenja osoba iznad 60 godina putem anketiranja
  • Organiziranje programa terenskog rada i obilazaka starijih osoba koje su same ili bolesne
  • Organiziranje edukacije “Biti volonter” za mlade i osobe srednje životne dobi
  • Organiziranje volonterskih akcija “Mladi i osobe srednje životne dobi na druženju s onima koji su sami ili koji su u domovima za starije a nikad ih nitko ne obilazi”
  • Organiziranje edukacije “Standardi kvalitete pružanja socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama”
  • Organiziranje edukacije za buduće gerontodomaćice
  • Organiziranje kreativnih radionica za mlade, osobe srednje životne dobi i za osobe iznad 60 godina (“Zajedno budimo kreativni”)
  • Organiziranje rekreativnih programa za osobe iznad 60 godina (uz fizioterapeutkinju)
  • Organiziranje okruglog stola “Kako unaprijediti pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama koje žive u ruralnom području” sa predstavnicima OCD, Centra za socijalnu skrb, Doma za starije i lokalnih samouprava