Izbornik
Zatvori
SUPERSENIORI

Priručnik za samozagovaranje starijih osoba u području ljudskih prava

Piše: Super Senior, 14.07.2017.
Prijevodom i objavljivanjem ovog priručnika Zaklada Zajednički put želi pridonijeti informiranju starijih osoba, ali i organizacija koje rade sa starijima i za starije, o ljudskim pravima starijih osoba te ih osnažiti za uživanje i zaštitu tih prava, što je ključan korak koji će osigurati društvene uvjete za kvalitetno i dostojanstveno starenje.

Starenje stanovništva predstavlja jednu od najvećih transformacija našeg doba. Po prvi put u povijesti, čovječanstvo se približava točki u kojoj je broj djece u svijetu manji nego broj starijih osoba. Oko 700 milijuna ljudi, odnosno 10% svjetske populacije, starije je od 60 godina. Procjenjuje se da će se do 2050. broj starijih osoba udvostručiti i dosegnuti 20% svjetske populacije. Te procjene upućuju na nužnost integracije starijih osoba u društvene procese i stvaranja uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u formuliranju i implementaciji politika koje izravno utječu na živote i dobrobit starijih osoba.

Zaštita prava starijih osoba dio je globalnog, europskog, nacionalnog i lokalnog sustava zaštite ljudskih prava koji polazi od načela jednakog dostojanstva i vrijednosti svakog ljudskog bića. Uživanje tih prava pretpostavlja stvaranje potrebnih uvjeta za učinkovitu provedbu tih standarda, što nužno uključuje obrazovanje i informiranje pojedinaca o pravima koja mu pripadaju te o načinima na koje ih može uživati i štititi.

Kako bi doprinijela procesu informiranja i obrazovanja starijih osoba o njihovim pravima, europska mreža neprofitnih organizacija AGE Platform Europe objavila je Priručnik za samozagovaranje starijih osoba.

O pravima starijih osoba sve se više govori jer je u tijeku međunarodna rasprava o tome kako ih bolje zaštititi na svim razinama. Stoga je ovaj priručnik objavljen s ciljem pojašnjenja trenutnih rasprava na europskoj razini i načina na koje se starije osobe mogu uključiti u njih. Osim toga, cilj je i objasniti što ljudska prava znače za starije osobe te kako one mogu koristiti postojeći europski i međunarodni okvir kako bi uživale i štitile svoja prava. Priručnik se fokusira na pravni i politički poredak Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe i Europske unije.

Kome je Priručnik namijenjen?

Priručnik je namijenjen starijim osobama, organizacijama starijih osoba i organizacijama koje ih predstavljaju, ali i svim stručnjacima i znatiželjnicima koji žele učiti o ljudskim pravima starijih osoba u međunarodnom i europskom kontekstu i mehanizmima zaštite tih prava. Ovim priručnikom želi se osnažiti starije osobe i organizacije koje ih predstavljaju za samozagovaranje kako bi se provele nužne političke i pravne promjene koje će starijim osobama omogućiti uživanje ljudskih prava.

 

Što je samozagovaranje starijih osoba?

Samozagovaranje starijih osoba je davanje glasa starijim osobama s ciljem njihovog djelovanja na političare, međunarodna tijela i druge relevantne dionike koji bi onda podržali i implementirali akcije koje doprinose ispunjenju ljudskih prava starijih osoba. Samozagovaranje polazi od činjenice da starije osobe ne uživaju svoja prava na jednak način kao svi ostali te može uključiti poticanje odgovarajućih zakona i politika; zahtijevanje uspostave smjernica za implementaciju postojećih zakona; pozivanje na veću vidljivost doprinosa starijih osoba društvu ili pritužbe u slučaju kršenja prava.

 

AGE Platform Europe i Zaklada Zajednički put

AGE Platform Europe je neprofitna europska mreža koja okuplja oko 150 neprofitnih organizacija za osobe starije od 50 godina, izravno predstavljajući više od 40 milijuna starijih osoba u Europskoj uniji. AGE za cilj ima borbu protiv dobne diskriminacije i promicanje prava starijih osoba; davanje glasa interesima i problemima starijih europskih građana, i poticanje njihovog uključivanja na razini EU-a kako bi se oblikovali odgovarajući politički odgovori; kao i podizanje svjesnosti o pitanjima vezanim uz starenje te o prilikama i izazovima koji proizlaze iz starenja stanovništva EU-a.

Zaklada Zajednički put u listopadu 2015. godine, kao prva organizacija iz Hrvatske, postala je punopravna članica AGE Platform Europe te predstavnici Zaklade od tada aktivno sudjeluju na sastancima Opće skupštine i aktivnostima AGE Platforme.

Prijevodom na hrvatski i objavljivanjem ovog priručnika u digitalnom obliku Zaklada predano nastavlja svoj rad na informiranju starijih osoba o pravima koja im pripadaju i osnaživanju da ta prava koriste.

Klikom na link: Priručnik za samozagovaranje starijih osoba u području ljudskih prava besplatno preuzmite hrvatski prijevod Priručnika.

Vaš Internet preglednik nije ažuriran!

Ažurirajte Vaš preglednik za ispravan prikaz ove stranice. Ažuriraj odmah

×